• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2021 R. (2021-04-28 13:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr67/2021
Data sporządzenia:2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2021 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 28 kwietni 2021 r.

Ponadto Zarząd Open Finance S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ OPEN FINANCE S.A. w dniu 28.04.2021.pdfTreść podjętych uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plopen.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Joanna Tomicka - ZaworaPrezes Zarządu
2021-04-27Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk