• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH UMOWY ZNACZĄCEJ (2021-03-08 17:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH UMOWY ZNACZĄCEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., informuje, że w dniu 26.02.2021 r. otrzymał od Banku Pekao S.A. (jako obligatariusza, który na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30.12.2020 r. o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. wstąpił w prawa wynikające z obligacji serii J wyemitowanych przez Open Finance S.A. i przejął wierzytelności z przedmiotowych obligacji, których właścicielem był Idea Bank S.A.) oraz w dniu 05.03.2021 r. od Development System Sp. z o.o. oświadczenia wyrażające zgodę na zawarcie z Getin Noble Bank S.A. umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 4 000 000 PLN w celu poprawy bieżącej płynności z terminem spłaty do 31 grudnia 2027 r.
Emitent informuje, że przedłożył w dniu 8 marca 2021 r. w Getin Noble Bank S.A. wyżej wskazane oświadczenia Banku Pekao S.A. oraz Development System Sp. z o.o.
W związku z powyższym, z dniem 8 marca 2021 r. weszła w życie umowa kredytowa o kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 4 000 000 PLN zawarta w dniu 12 lutego 2021 r. w celu poprawy bieżącej płynności z terminem spłaty do 31 grudnia 2027 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-03-08Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk