• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A. (2021-07-30 16:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr117/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 lipca 2021 roku Pan Marek Żuberek, Wiceprezes Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. ze skutkiem na dzień 1 sierpnia 2021 roku.

Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pana Marka Żuberka wygasa z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

Pan Marek Żuberek rezygnację uzasadnił faktem upływu trzyletniej kadencji w Zarządzie Open Finance S.A. oraz ważnymi powodami.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu
2021-07-30Magdalena Czwarno - Sieroń
Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk