• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: REALIZACJA ORAZ CAŁKOWITA SPŁATA UMOWY ZNACZĄCEJ (2021-03-08 17:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
REALIZACJA ORAZ CAŁKOWITA SPŁATA UMOWY ZNACZĄCEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. informuje o dokonaniu spłaty raty kapitałowej pożyczki w kwocie 666 666,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) wraz z odsetkami w wysokości 5 123,10 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 10/100), tym samym Emitent dokonał całkowitej spłaty pożyczki udzielonej na podstawie Umowy pożyczki zawartej pomiędzy Emitentem a Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w dniu 18 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-03-08Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk