• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A. (2021-09-22 19:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr157/2021
Data sporządzenia:2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 września 2021 r., Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Gulki w skład Zarządu Open Finance S.A. na trzyletnią odrębną kadencję powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, przy czym uchwała wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.

Pan Rafał Gulka, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)
Załączniki
PlikOpis
Życiorys Rafał Gulka.pdfŻyciorys Pana Rafała Gulki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-22Tomasz ChwiejczakProkurent
2021-09-22Magdalena Czwarno - SierońProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk