• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (2021-02-25 21:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01- 171 Warszawa, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25 lutego 2021 roku podjęło Uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Szot na trzyletnią kadencję.

Pan Marcin Szot, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)
Załączniki
PlikOpis
Marcin Szot_ życiorys.pdfŻyciorys Pana Marcina Szot
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-02-25Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk