• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: NIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ (2021-02-25 20:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
NIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. informuje o niezrealizowaniu w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2021 r. postanowienia umownego w przedmiocie spłaty raty kapitałowej pożyczki udzielonej na podstawie Umowy pożyczki zawartej dnia 18 lutego 2019 r. w kwocie 666 666,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), powiększonej o odsetki należne wg stanu na dzień 25 lutego 2021 r. w wysokości 3 997,99 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 99/100), której Emitent był zobowiązany dokonać do dnia 25 lutego 2021 r. w oparciu o postanowienia Aneksu nr 1 z dnia 24 lutego 2020 r. do Umowy pożyczki zawartej pomiędzy Emitentem a Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w dniu 18 lutego 2019 r.

Emitent informuje, iż Emitent jak i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna należą do Grupy Kapitałowej Open Finance S.A.

Emitent będzie informował o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-02-25Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk