• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 52/2021: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (2021-04-02 11:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2021K
Data sporządzenia:2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 52/2021: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92,
00-807 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, w nawiązaniu do informacji zawartych w przekazanym przez Emitenta w dniu 31 marca 2021 r. raporcie bieżącym nr 52/2021 informującym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 kwietnia 2021 r. Zarząd informuje o omyłce w treści Ogłoszenia Zarządu Open Finance S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w punkcie Informacja o prawie Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dotyczącej wskazania przedziału czasu, w którym realizowane będą obowiązki Spółki i uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, mianowicie wskazano, iż: „Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 92, 01-801 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, począwszy od 23 czerwca 2021 r.”.
Natomiast poprawna treść w/w informacji brzmi następująco:
„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 92, 01-801 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, począwszy od 25 kwietnia 2021 r.”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje poprawioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego poprawny przedział czasu, w którym realizowane będą obowiązki Spółki i uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 407 Kodeksu spółek handlowych

Poprawiona treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego poprawny przedział czasu, w którym realizowane będą obowiązki Spółki i uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 407 Kodeksu spółek handlowych udostępniona jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
3 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28.04.2021_korekta.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_skorygowane
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plopen.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Joanna Tomicka - ZaworaPrezes Zarządu
2021-04-02Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk