• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z DORADCĄ (2021-06-10 09:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr91/2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z DORADCĄ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.06.2021 r. Emitent, działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariuszy posiadających 15,92% kapitału zakładowego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) zawarł umowę z ICENTIS CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z realizacją procesu sprzedaży akcji Spółki, zgodnie z przyjętym Planem zbycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 50/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z Umową Doradca będzie wspierał Emitenta w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia w/w akcji na uzgodnionych w ramach Umowy warunkach, w tym w szczególności zakresie znalezienia podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji nabycia w/w akcji, przeprowadzeniem przeglądu dokumentacji związanej z transakcją, przygotowaniem teasera oraz memorandum informacyjnego dotyczących Spółki a także udziału w negocjacjach oraz udziału w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. Pozostałe warunki nie są warunkami odbiegającymi od powszechnie przyjętej praktyki rynkowej dla tego typu transakcji.

Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-10Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-06-10Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk