• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z DORADCĄ (2021-04-26 15:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr65/2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z DORADCĄ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.04.2021 r., Emitent, działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik następujących Akcjonariuszy: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Vilano Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pana Krzysztofa Bukowskiego, Pana Przemysława Guberow oraz Pani Izabeli Śliwowskiej zawarł umowę z ICENTIS CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z realizacją procesu sprzedaży akcji OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), zgodnie z przyjętym Planem zbycia akcji OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna przez Open Finance S.A., o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 40/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
Zgodnie z Umową Doradca będzie wspierał Emitenta w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia w/w akcji na uzgodnionych w ramach Umowy warunkach, w tym w szczególności zakresie znalezienia podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji nabycia w/w akcji, przeprowadzeniem przeglądu dokumentacji związanej z transakcją, przygotowaniem teasera oraz memorandum informacyjnego dotyczących Spółki a także udziału w negocjacjach oraz udziału w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. Pozostałe warunki nie są warunkami odbiegającymi od powszechnie przyjętej praktyki rynkowej dla tego typu transakcji.
Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-04-26Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk