• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A. (2021-05-10 17:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr80/2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance SA. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.05.2021 r., Emitent (jako Zleceniobiorca) będąc Akcjonariuszem Spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) zawarł z Panem Przemysławem Guberow (jako Zleceniodawcą) będącym Akcjonariuszem Spółki porozumienie dotyczące procesu zbycia akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki stanowiących łącznie 1% w posiadanym przez niego kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia Pan Przemysław Guberow przystąpił do procesu poszukiwania nabywcy na akcje Spółki zobowiązując się do ich zbycia na rzecz Inwestora za określoną w umowie minimalną cenę za jedną akcję, a w tym celu zlecił Emitentowi podjęcie w jego imieniu, nieodpłatnie, wszelkich niezbędnych czynności, które doprowadzą do znalezienia stosownego Inwestora, przeprowadzenia procesu due diligence oraz zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki należących do Pana Przemysława Guberow, udzielając w tym celu

Emitentowi stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w/w czynności.

Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-10Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-05-10Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk