• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI, WARTOŚĆ FIRMY I INNYCH AKTYWÓW ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWY
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI, WARTOŚĆ FIRMY I INNYCH AKTYWÓW ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI I INNYCH AKTYWÓW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa Kapitałowa”).

Grupa Kapitałowa wykonała test na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z którym Grupa Kapitałowa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości tejże inwestycji o kwotę 15.269 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 15.269 tys. zł brutto.

Grupa Kapitałowa wykonała test na utratę wartości firmy Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z którym Grupa Kapitałowa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy o kwotę 3.756 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 3.756 tys. zł brutto.

Grupa Kapitałowa stwierdziła również konieczność dokonania odpisów aktualizujących następujące wartości aktywów tj. aktywa z tytułu podatku odroczonego na kwotę 1.087 tys. zł oraz należności handlowych na kwotę 705 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 1.792 tys. zł brutto.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy.

Spółka wykonała test na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z którym Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Noble Funds TFI S.A. w kwocie 1.702 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2020 o kwotę 1.702 tys. zł brutto. Spółka stwierdziła również konieczność dokonania odpisów aktualizujących następujące wartości aktywów tj. aktywa z tytułu podatku odroczonego na kwotę 1.087 tys. zł oraz należności handlowych na kwotę 705 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2020 o kwotę 1.792 tys. zł brutto.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości inwestycji, wartość firmy i wartości innych aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-03-17Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk