• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ISTOTNYCH ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ OPEN LIFE TUŻ S.A. UJĘTYCH JAKO UDZIAŁ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ISTOTNYCH ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ OPEN LIFE TUŻ S.A. UJĘTYCH JAKO UDZIAŁ W STRACIE JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.
W wyniku zdarzeń jednorazowych ujętych w ciężar wyniku spółki stowarzyszonej Open Life TUŻ S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 49% udziałów, mianowicie dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 6,4 mln zł, umorzenia aktywowanych kosztów akwizycji w kwocie 8 mln zł oraz utworzenia rezerw na łączną kwotę 19,4 mln zł, Grupa Kapitałowa Open Finance S.A. poniosła straty finansowe ujęte w linii „Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych” w kwocie 16,6 mln zł brutto.
Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości inwestycji, wartość firmy i wartości innych aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 25 marca 2021 r.
Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2021-03-22Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk