• Odbierz prezent
OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO (2021-08-31 14:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr142/2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Open Finance S.A.

Stwierdzono konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego na kwotę 4.196 tys. zł, co będzie skutkowało korektą zarówno wyniku jednostkowego jak i skonsolidowanego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku o kwotę 4.196 tys. zł brutto.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości inwestycji, wartość firmy i wartości innych aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku, których publikację zaplanowano na 10 września 2021 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-31Tomasz ChwiejczakProkurent
2021-08-31Magdalena Czwarno - SierońProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk