• Odbierz prezent
Opcja – gwarancja bezpieczeństwa na światowych rynkach
Z artykułu dowiesz się:

- Jak działają kontrakty opcyjne

- Jakie rodzaje opcji występują na rynku

Podejmując bardziej ryzykowne decyzje w naszych inwestycjach, bardzo często możemy ulec poczuciu, że, niczym w przysłowiu, stąpamy po cienkim lodzie. Rozwój rynków finansowych doprowadził jednak do tego, że nasze decyzje możemy oprzeć na solidniejszych i bezpieczniejszych fundamentach. Umożliwia to nam chociażby zakup stosownych opcji, które z pewnością mogą wzbudzić zainteresowanie każdego inwestora.

 

Sama nazwa „opcja” wskazuje na to, że skorzystanie z niej niesie za sobą możliwość, ale nie konieczność. Oznacza to, że posiadacz tego instrumentu uzyskuje pewne prawo, z którego może skorzystać w zależności od tego czy będzie ona dla niego związana z większym dochodem.

Chcąc zatem zdefiniować opcję jako pochodny instrument finansowy, należy zwrócić uwagę na fakt, że posiada kilka ważnych cech charakterystycznych:

 • Dotyczy kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego,
 • Ma związek z określoną ceną zakupu, znaną również jako „cena wykonania”,
 • Dotyczy określonego terminu w przyszłości, stanowiącego „termin wykonania”,

Ponadto dotyczy ona przeróżnych instrumentów bazowych, takich jak przykładowo:

 • Opcje na indeksy (np. WIG20),
 • Opcje na kursy walut (np. kurs wymienny EUR/PLN),
 • Opcje na stopę procentową.

 

Szczególnie interesującym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestora jest opcja na kursy walut, która pozwala na zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym. A zatem, eksporter, który rozlicza się w obcej walucie, chcąc zabezpieczyć się przed wzrostem jej wartości (tzw. aprecjacja), może zakupić stosowną opcję, która uprawni go do zakupu obcej waluty po niższej cenie niż ta, która będzie obowiązywała w momencie rozliczenia. Ze względu na termin realizacji postanowienia wynikającego ze sprzedaży opcji, wyróżnia się z kolei następujące rodzaje opcji:

 

Rodzaj opcji

Termin realizacji

Amerykańska

Pomiędzy dniem zawarcia a wygaśnięcia (dowolny dzień)

Bermudzka

Jeden spośród określonych w umowie terminów

Europejska

W dniu wygaśnięcia opcji

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem z punktu widzenia każdej osoby, która pragnie poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie bądź też kiedyś sama kupować stosowne opcje są takie terminy jak:

 • opcje In the money,
 • opcje At the money,
 • opcje Out of the money.

Podział ten wyodrębniono ze względu na zależność między ceną wykonania oraz ceną instrumentu bazowego. Podczas gdy pierwszy z terminów dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca odnotowuje zysk, a opcja pozwala mu np. na tańszy zakup obcej waluty niż w przypadku obowiązującego wówczas kursu, ostatnia opcja jest sytuacją przeciwną, w której wykorzystanie opcji byłoby niekorzystne. Pojęcie „opcje At the money” odnosi się z kolei do sytuacji, w której cena instrumentu jest równa cenie wykonania, co oznacza, że wykorzystanie przysługującego posiadaczowi tego typu opcji prawa nie przyniesie mu żadnych strat, ani korzyści.

 

Tematem, któremu wypadałoby poświęcić osobny artykuł ze względu na jego złożoność są strategie związane z wykorzystywaniem opcji. Najbardziej podstawowe z nich to:

 • Bear spread (pol. strategia niedźwiedzia),
 • Bull spread (pol. strategia byka),
 • Butterfly spread (pol. strategia motyla),
 • Straddle (pol. strategia stelaża),
 • Strangle.

Jedną z najważniejszych zalet ich stosowania jest możliwość bardzo prostej wizualizacji tego jak będzie kształtował się dochód inwestora posiadającego dany instrument finansowy oraz odnoszącą się do niego opcję. Z reguły bowiem odpowiednie zabezpieczenie się przez zmianami cen (przy spełnieniu odpowiedniego układu założeń) gwarantuje stały profil dochodu, który wprawdzie jest znacznie niższy niż w przypadku scenariusza najbardziej pozytywnego, jednakże związane z nim ryzko jest wielokrotnie mniejsze.

Co ciekawe, opcje można zakupić także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z aktualnymi notowaniami opcji na kupno (call) oraz na sprzedaż (put) indeksu WIG20 można się zapoznać pod poniższym adresem: http://www.gpw.pl/opcje.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk