• Odbierz prezent
ONICO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnego porozumienia (2021-03-12 17:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnego porozumienia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2021r. otrzymał od spółki zależnej Alpetrol Sp. z o.o. informację o zawarciu Porozumienia ze spółką Claritas Investments BV.
Wskazane powyżej porozumienie zostało podpisane przez spółkę zależną od Emitenta w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji produkcji wodoru z czystej energii w Polsce oraz rozwoju marketingu i sprzedaży powyższego produktu polskim klientom. Strony uzgodniły, iż zbadają możliwości produkcji czystego wodoru i zrealizują pilotażowy projekt w Polsce.
Zawarcie powyższej umowy może mieć potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.
Informacje o dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONICO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONICO S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-586Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Flory3 lok. 4
(ulica)(numer)
(22) 497 10 38(22) 497 10 39
(telefon)(fax)
office@onico.plwww.onico.pl
(e-mail)(www)
884-267-62-22028425740
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Andrzej KociubińskiPrezes ZarząduAndrzej Kociubiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk