• Odbierz prezent
ONICO S.A.: Rozpoczęcie rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych (2021-03-02 20:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Rozpoczęcie rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2021 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności ze spółką ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie („ANWIM”). Celem wskazanej wyżej umowy jest rozpoczęcie rozmów o zakresie współpracy lub podjęcie czynności inwestycyjnych w Spółkę lub składniki jej majątku przez ANWIM.
Zawarcie powyższej umowy potencjalnie może mieć istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta i jest rozpoczęciem rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta.
Realizacja konkretnej opcji strategicznej jest rozważana przez Zarząd z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z wyborem opcji strategicznych, a także Zarząd nie deklaruje, czy i kiedy decyzje takie zostaną podjęte.
O dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał informacje do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONICO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONICO S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-586Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Flory3 lok. 4
(ulica)(numer)
(22) 497 10 38(22) 497 10 39
(telefon)(fax)
office@onico.plwww.onico.pl
(e-mail)(www)
884-267-62-22028425740
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Andrzej KociubińskiPrezes ZarząduAndrzej Kociubiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk