• Odbierz prezent
ONE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. (2023-02-01 22:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia: 2023-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ONE S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku:
• Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 17 kwietnia 2023 r.
• Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 26 maja 2023 r.
• Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 28 listopada 2023 r.
• Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za czwarty kwartał 2022 r. oraz za drugi kwartał 2023 r.
Podstawa prawna: 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONE S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-627Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Naruszewicza27 lok. 2
(ulica)(numer)
(22) 480 27 27
(telefon)(fax)
kontakt@onesa.plonesa.pl
(e-mail)(www)
5262725362015529329
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-02-01Bartłomiej Gajecki Prezes Zarządu Spółki
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk