• Odbierz prezent
ONDE S.A.: Podpisanie umowy o wartości 125,73 mln PLN netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w północno-wschodniej Polsce. (2021-09-21 20:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podpisanie umowy o wartości 125,73 mln PLN netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w północno-wschodniej Polsce.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 września 2021r. spółka ONDE S.A. z Torunia zawarła znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Inwestor: Grand Solar 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. Całkowita wartość kontraktu: 125.725.632,00 PLN netto;
3. Przedmiot kontraktu: wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej;
4. Ostateczny termin realizacji Umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
6. Kary:
- Za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,1% ceny kontraktu netto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
- W przypadku odstąpienia przez Inwestora od kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy kara wyniesie 10 % ceny kontraktu netto.
- Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych nie przekroczy 30% całkowitej ceny kontraktu.

Firma ONDE S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła umowy ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Wind Power AS o łącznej wartości 182,78 mln PLN netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONDE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wapienna40
(ulica)(numer)
+48 56 612 25 10+48 56 612 25 12
(telefon)(fax)
www.onde.pl
(e-mail)(www)
879-207-00-54871098102
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Paweł ŚredniawaPrezes ZarząduPaweł Średniawa
2021-09-21Piotr GutowskiWiceprezes ZarząduPiotr Gutowski
2021-09-21Marcin SzerszeńWiceprezes ZarząduMarcin Szerszeń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk