• Odbierz prezent
ONDE S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie rozwoju portfela projektów w obszarze energetyki odnawialnej (2022-06-23 14:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie rozwoju portfela projektów w obszarze energetyki odnawialnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 23 czerwca 2022 r. decyzji dotyczącej rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych związanego z dalszym rozwojem przez Spółkę portfela projektów w obszarze energetyki odnawialnej.

W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności pozyskanie partnera strategicznego lub finansowego, zawarcie partnerstwa strategicznego lub utworzenie joint – venture z partnerem strategicznym, w tym z uwzględnieniem potencjalnej odsprzedaży udziałów w takich projektach na rzecz partnera i/lub objęcia udziałów nowej emisji w takich projektach przez partnera. W ramach rozpoczętego procesu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd nie rozważa przeprowadzenia emisji akcji Spółki.

Przegląd ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki nakierowanej na tworzenie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji Spółki jako jednego z liderów w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych wpływających na koszty i warunki pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Spółka przy realizacji procesu przeglądu opcji strategicznych będzie współpracować z profesjonalnymi doradcami, którzy będą wspierać Spółkę w ramach tego procesu.

Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do wiadomości publicznej informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONDE S.A.Budownictwo _bud_
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wapienna40
(ulica)(numer)
+48 56 612 25 10+48 56 612 25 12
(telefon)(fax)
sekretariat@onde.plwww.onde.pl
(e-mail)(www)
879-207-00-54871098102
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Piotr GutowskiWiceprezes ZarząduPiotr Gutowski
2022-06-23Marcin SzerszeńWiceprezes ZarząduMarcin Szerszeń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk