• Odbierz prezent
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (2021-02-22 14:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Temat
Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 22 lutego 2021 r. zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 315.001 akcji serii E zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego i jednocześnie w tym samym dniu ww. akcje zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.150,01 zł.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.150,01 zł dzieli się na 13.915.001 akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu ww. akcji wynosi 449,99 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 13.915.001.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24nd
(telefon)(fax)
contact@oncoarendi.comwww.oncoarendi.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk