• Odbierz prezent
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z ABM (2021-11-29 14:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Temat
Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z ABM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za III kwartał 2021 r. dotyczących wniosku o dofinansowanie programu rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA koronawirusów, Zarząd OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. powziął informację o udostępnieniu przez Agencję Badań Medycznych [ABM] wyników merytorycznej oceny wniosku złożonego przez Spółkę wraz z konsorcjantami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie [MIBMiK] oraz Medicofarma S.A w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA - ABM/2021/5 finansowanego ze środków budżetu państwa od ABM.

Zgodnie z udostępnionymi przez ABM wynikami ocenionych projektów, projekt Emitenta pt. „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses” znalazł się na 4 miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu.

Celem projektu jest stworzenie platformy odkrywania i rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA wirusów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne.

Projekt „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses”, będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-biznesowe, które Spółka poprowadzi w porozumieniu z konsorcjantami: Międzynarodowym Instytutem Badań Molekularnych i Komórkowych oraz Medicofarma S.A. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 37 mln zł.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż ze względu na możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian do projektu na etapie przygotowania ostatecznej dokumentacji dla projektu rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie przed zawarciem właściwej umowy.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących wnioskowanego dofinansowania ww. projektu Spółka poinformuje w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24nd
(telefon)(fax)
contact@oncoarendi.comwww.oncoarendi.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk