• Odbierz prezent
OML: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w zakresie statusu wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect (2021-03-19 21:56)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), w odpowiedzi na złożony przez Akcjonariusza do Spółki w trybie art. 428 §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych formalny wniosek o udzielenie informacji dotyczącej Spółki, w zakresie statusu procesu wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu na rynku NewConnect, informuje, że:
a) Spółka jest w trakcie procesu wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego na podstawie złożonego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 kwietnia 2019 r. wniosku o wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect,
b) Spółka wspólnie z Autoryzowanym Doradcą Spółki, Beskidzkim Biurem Consultingowym sp. z o.o. (dalej: Autoryzowany Doradca), prowadzi prace nad aktualizacją dokumentu informacyjnego;
c) Intencją Zarządu Spółki jest przedłożenie zaktualizowanego dokumentu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zaktualizowaniu jego treści o dane finansowe za pierwsze 6 miesięcy 2021 r.
W ocenie Zarządu dokument informacyjny Spółki, uwzględniający wyniki finansowe za pierwsze 6 miesięcy 2021 r., będzie w pełniejszy sposób prezentował obecną sytuację biznesową i finansową Spółki, w tym w szczególności wpływ komercjalizacji gry Ghostrunner na obecną i przyszłą sytuację Spółki, co w ocenie Zarządu Spółki jest kluczowe z perspektywy osiągnięcia celu nadrzędnego procesu, jakim jest wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 21:56:18Szymon BryłaPrezes Zarządu
2021-03-19 21:56:18Radosław RatusznikCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk