• Odbierz prezent
OLY: Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect (2023-06-01 15:08)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu okresowego za 2022 rok.
Powodem naruszenia była publikacja raportu rocznego za 2022 rok w dniu 1 czerwca 2023 r.
Emitent naruszył przepisy §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie raportu rocznego za 2022 rok w terminie zgodnym z przepisami tj. w terminie nie późniejszym niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, tj. do dnia 31 maja 2023 r.
Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-01 15:08:35Sylwia CzepiżakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk