• Odbierz prezent
Okazje dywidendowe tygodnia - 3 spółki z bardzo wysokimi stopami dywidendy

W tym tygodniu inwestorzy z GPW będą mieli ostatnią okazję by zapisać się na dywidendy 9 spółek. Sprawdźmy jak atrakcyjne opcje mogą to być dla inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z możliwością zakupu akcji z prawem do dywidendy (z uwzględnieniem cyklu rozliczeniowego T+2; w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

  • Quantum Software – 13 sierpnia (30 sierpnia)
  • InPro – 13 sierpnia (30 sierpnia)
  • Stalprofil – 13 sierpnia (5 września)
  • Indykpol – 13 sierpnia (31 sierpnia)
  • Polski Holding Nieruchomości – 13 sierpnia (31 sierpnia)
  • Drozapol-Profil – 14 sierpnia (30 sierpnia)
  • Telestrada – 14 sierpnia (11 września i 14 grudnia)
  • UHY ECA – 16 sierpnia (3 września)
  • Dekpol – 16 sierpnia (28 sierpnia)

 

Stopa dywidendy

Pod względem stopy dywidendy wyróżniają się szczególnie 3 spółki. Najciekawiej wygląda dywidenda wypłacana przez Telestradę. Spółka zdecydowała się przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę ponad 5,4 mln złotych. Na jedną akcję przypadnie 1,80 zł dywidendy, która zostanie wypłacona w 2 transzach: 1,50 zł we wrześniu i 0,30 zł w grudniu. Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę sumę dywidend do wypłaty wynosi 11,2%, więc jest niezwykle atrakcyjna. Dwucyfrową stopę dywidendy może zaproponować także Quantum Software – na każdą akcję spółki przypada 2,22 zł dywidendy, co implikuje stopę zwrotu na poziomie 10,2%. Do dwucyfrowej stopy dywidendy blisko było także w przypadku UHY ECA – 0,06 zł dywidendy na akcję daje w tym przypadku stopę zarotu na poziomie 9,1%. Większość pozostałych spółek w wymienionego wyżej grona oferuje niską stopę dywidendy. Nieźle wygląda jeszcze tylko InPro, ze stopą dywidendy na poziomie 4,5%.

 

Historia wypłat

Najdłuższą historią dywidendową w analizowanym gronie może pochwalić się Stalprofil. Jest to jednocześnie jedna z najsolidniejszych spółek dywidendowych na GPW pod tym względem – dzieli się zyskiem z akcjonariuszami od wypłaty za 1999 rok. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wahała się od 0,04 zł do 0,27 zł. Dywidenda za 2017 rok będzie najwyższa od tej za 2011 rok.

Od 8 lat dywidendę nieprzerwanie wypłaca InPro, dywidenda za 2017 rok będzie w tym przypadku równa tej z poprzedniego roku i nieco niższa od rekordowej za 2015 rok. Ośmiokrotnie na przestrzeni ostatnich 9 lat dywidendę wypłacała spółka UHY ECA (bez wypłaty za 2012 rok). Dywidenda za 2017 rok będzie równa tej z poprzedniego roku i wyższa od trzech wcześniejszych. Przed przerwą w 2012 roku spółka wypłacała jednak wyższe dywidendy.

Siedmiokrotnie na przestrzeni ostatnich 9 lat dywidendę wypłacał Indykpol (bez wypłat za 2012 i 2016 rok). Dywidenda za 2017 rok będzie równa tej za 2015 rok, ale niższa od tej za 2014 rok.

PHN wypłaci piątą dywidendę z rzędy, ale w wielkości wypłat widoczna jest tendencja spadkowa. Wypłata za 2017 rok będzie jednak minimalnie wyższa od poprzedniej.

Pozostałe spółki z analizowanego grona mają krótszą lub mniej systematyczną historię wypłat, a Drozapol debiutuje jako spółka dywidendowa.

 

Podsumowanie

Spośród 3 spółek z najwyższą stopą dywidendy tylko UHY ECA może pochwalić się solidną historią wypłat, wskazującą na to, że w przyszłości może wypłacać regularnie wysokie dywidendy. Telestrada dokona w tym roku dopiero trzeciej wypłaty z rzędu, co jest jednak zachęcającym sygnałem na przyszłość Quantum Software wypłaca rekordową dywidendę w swojej historii, ale w jej przypadku negatywnym świadectwem jest brak wypłat za okres 2013-2015 po wcześniejszych dwóch wypłatach (za lata 2011-2012). W przypadku spółki UHY ECA dużym problemem pozostaje jednak bardzo niska płynność, wynikająca m.in. z tego, że jest to spółka notowana na rynku NewConnect. Podobna wada, choć w nieco mniejszej skali, widoczna jest w przypadku Telestrady (również notowana na NewConnect).

Spośród spółek o długiej historii wypłat warto zwrócić uwagę na InPro. W jej przypadku stopa dywidendy jest w tym roku wyraźnie niższa od 3 liderów tego tygodnia, ale i tak całkiem niezła. Ona również jednak ma problem z niską płynnością notowań akcji. Jest co prawda notowana na głównym parkiecie GPW, ale z niskim free floatem (na poziomie 13%). Minimalnie wyższą płynność ma Stalprofil, ale w jej przypadku stopa dywidendy na poziomie 1,5% nie jest zachęcająca.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk