• Odbierz prezent
Okazje dywidendowe tygodnia - 2 spółki z wysokimi stopami dywidendy

Najgorętsza część sezonu dywidendowego na warszawskiej giełdzie już za nami, ale w tym tygodniu inwestorzy z będą mieli ostatnią okazję by zapisać się na dywidendy 5 spółek. Sprawdźmy jak atrakcyjne opcje mogą to być dla inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z możliwością zakupu akcji z prawem do dywidendy (z uwzględnieniem cyklu rozliczeniowego T+2; w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

  • Herkules – 27 sierpnia (19 września)
  • Orzeł Biały – 29 sierpnia (14 września)
  • Verbicom – 29 sierpnia (20 grudnia)
  • Megaron – 30 sierpnia (17 września)
  • M4B – 30 sierpnia (10 września)

 

Stopa dywidendy

Pod względem stopy dywidendy najciekawiej wypada Orzeł Biały. Zarząd spółki rekomendował przeznaczenie zysku za rok 2017 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kapitał zapasowy. Rada nadzorcza proponowała z kolei wypłatę 18,6 mln zł w formie dywidendy. Taką propozycję zgłosił w trakcie obrad walnego zgromadzenia również uprawniony akcjonariusz – NEF Battery Holdings – i ostatecznie to właśnie ta opcja ‘wygrała’. Na dywidendę przeznaczono 12,7 mln zł z zysku za 2017 rok, a także 5,9 mln zł z kapitału zapasowego. Na jedną akcję spółki przypada 1,12 zł dywidendy, co daje stopę dywidendy na bardzo atrakcyjnym poziomie 8,6%.

Niezła dywidendę oferuje także Megaron. W przypadku tej spółki propozycję wypłaty 2,57 mln zł dywidendy zaproponował Piotr Sikora, prezes i większościowy akcjonariusz. Dywidenda wypłacana jest z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za lata 2011-2012. Początkowo dniem ustalenia prawa do dywidendy miał być 3 lipca, a wypłata miała nastąpić 17 lipca. Walne zgromadzenie ustaliło ostatecznie dzień dywidendy na 3 września, a dzień wypłaty na 17 września. Na jedną akcję spółki przypada 0,95 zł dywidendy, co implikuje stopę zwrotu na poziomie 6,6%.

Pozostałe z omawianych spółek oferują już mniej atrakcyjne stopy dywidendy. W przypadku Verbicomu jest to 2,2%, w przypadku Herkulesa 2,1%, a w przypadku M4B zaledwie 0,8%.

 

Historia wypłat

Najsolidniejszą spółką dywidendową w omawianym gronie jest Megaron. Wypłaci on ósmą dywidendę z rzędu. W większości tych przypadków spółka wypłacała wcześniej zaliczkę na poczet dywidendy (tak było m.in. w trzech poprzednich latach), ale zaliczki za rok 2017 nie było. Drugi rok z rzędu spółka wspomaga się przy wypłacie dywidendy kapitałem zapasowym, ale tym razem pokrywa on sumę dywidendy w całości. W 2017 roku spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 0,661 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miała zysk na poziomie 3,844 mln zł. Najbliższa dywidenda Megarony jest jedną z niższych w historii – niższe były tylko dywidendy za lata, w przypadku których nie wypłacano zaliczki na poczet dywidendy (2010 i 2013).

Verbicom wypłaca siódmą dywidendę z rzędu i również w tym przypadku jest to jedna z niższych wypłat – drugi rok z rzędu wielkość dywidendy przypadającej na jedną akcję spada.

Czwartą dywidendę z rzędu wypłata Herkules i będzie ona zdecydowanie niższa od dwóch poprzednich.

Orzeł Biały wypłaci czwartą dywidendę w swojej historii, ale od poprzednich wypłat mieliśmy 4-letnią przerwę. Aktualna będzie najwyższa w historii, m.in. dzięki wykorzystaniu kapitału zapasowego. Dotychczasowa polityka dywidendowa zakładała wypłacanie do 35% zysku zadany rok.

W przypadku ostatniej z analizowanych spółkę – M4B – będziemy mieli debiutancką wypłatę dywidendy.

 

Podsumowanie analizy

Choć najwyższą stopę dywidendy a gronie analizowanych spółek oferuje Orzeł Biały, to brak wypłat w ostatnich latach nie daje argumentów by oczekiwać równie atrakcyjnych wypłat w przyszłości. Spółka nie zaktualizowała przy tym swojej polityki dywidendowej – poprzednia ustalona była na lata 2014-2016. Ciekawą opcją wydaje się być za to Megaron. Systematyczne wypłaty i pojawiające się zaliczki świadczą o wysokiej wiarygodności Megaronu jako spółki dywidendowej. Stopa dywidendy za 2017 rok jest do tego całkiem atrakcyjna. Minusem w kontekście perspektyw na przyszłość jest oczywiście ujemny wynik finansowy za 2017 rok i konieczność wypłaty dywidendy wyłącznie z kapitału zapasowego (wykorzystaniu ok. 25% kapitału zapasowego, który spółka wykazała w sprawozdaniu za 2017 rok). W przypadku I kwartału 2018 rok widzimy już jednak poprawę – zysk netto na poziomie 1,916 mln zł w porównaniu do 1,312 mln zł rok wcześniej. Zasadnicze minusy z perspektywy inwestorów to także bardzo niski free float (niespełna 9%) i bardzo niska płynność akcji notowanych na głównym parkiecie GPW.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk