• Odbierz prezent
dywidenda gpw

W tym tygodniu inwestorów z warszawskiej giełdy czeka naprawdę sporo okazji dywidendowych. W najbliższych dniach będą mieli ostatnią okazję, by zapisać się na dywidendy aż 17 spółek z GPW, co jest jak na razie rekordem bieżącego sezonu dywidendowego. Sprawdźmy jak atrakcyjne opcje mogą to być dla inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z prawem do dywidendy (w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

 • 4Fun Media – 11 czerwca (20 czerwca)
 • Zakłady Azotowe Puławy – 11 czerwca (27 czerwca)
 • IMS – 11 czerwca (27 czerwca)
 • Odlewnie Polskie – 12 czerwca (2 lipca)
 • ED Invest – 12 czerwca (28 czerwca)
 • Ipopema Securities – 13 czerwca (27 czerwca)
 • Ekobox – 13 czerwca (18 lipca)
 • DGA – 13 czerwca (4 lipca)
 • Dektra – 13 czerwca (10 sierpnia)
 • Altus TFI – 14 czerwca (25 czerwca)
 • Pfleiderer Group – 14 czerwca (11 lipca)
 • Bank Handlowy – 14 czerwca (25 czerwca)
 • Bowim – 14 czerwca (5 lipca)
 • AC – 14 czerwca (29 czerwca)
 • Maxcom – 14 czerwca (4 lipca_
 • Grupa Exorigo-Upos – 15 czerwca (26 czerwca)
 • BSC Drukarnia Opakowań – 15 czerwca (26 czerwca)

 

Stopa dywidendy

Pod względem stopy dywidendy zdecydowanie na tle wszystkich powyższych spółek wyróżniają się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus, a także Dektra. Obie spółki oferują dywidendę dającą dwucyfrową stopę zwrotu (na podstawie danych z 7 czerwca). W przypadku Altus wszystko zależeć będzie ostatecznie od tego co postanowi walne zgromadzenie, zaplanowane na poniedziałek 11 czerwca. Zarząd spółki przedstawił bowiem rekomendację wypłaty 68,7 mln akcjonariuszom (1,49 mln zł na jedną akcję) z alternatywą skupu 4,3 mln akcji po cenie 16,00 zł. Dektra przeznaczyła z kolei 1,4 mln zł na wypłatę dywidendy, co w przypadku tej spółki daje 1,30 zł dywidendy na akcję. W takich warunkach stopa dywidendy wypłacanej przez Altus wyniesie 13,0%, a stopa dywidendy dla Dektry to 11,0%. W przypadku pozostałych spółek mamy 7 podmiotów, które zaoferują stopę dywidendy powyżej 5%. Są to Ekobox (7,8%), DGA (6,9%), Odlewnie Polskie (6,7%), IMS (6,6%), AC (6,1%), ED Invest (5,6%) i Bank Handlowy (5,1%). Są to atrakcyjne stopy zwrotu. Kolejne dwie spółki oferują wypłaty w przedziale 4-5%, cztery wypłaty mieszczą się w przedziale 3-4%, a dwie w przedziale 2-3%. Najsłabsze stopy zwrotu dotyczą dywidend wypłacanych przez BSC Drukarnię Opakowań (2,6%) i Bowit (2,4%).

 

dywidenda

 

Historia wypłat

Najdłuższą historią wypłat na przestrzeni ostatniej dekady mogą pochwalić się Bank Handlowy i Zakłady Azotowe Puławy. W tym okresie obie spółki dokonują 9 wypłaty. W przypadku Banku Handlowego jest to 9. wypłata z rzędu, natomiast Puławy wypłaciły dywidendę za 2008 rok, ale nie dokonały wypłaty za 2013 rok. W ostatnich latach wysokość dywidendy w obu spółkach spadała.

Bardzo dobrą historią wypłat może pochwalić się 5 kolejnych spółek. ED Invest dokona w tym roku 8. wypłaty z rzędu, a w przypadku Ekobox, AC, Dektry i BSC mamy do czynienia z 7. wypłatą z rzędu. Patrząc na trend wysokości wypłat najlepiej wypada tutaj BSC Drukarnia Opakowań, gdyż dość systematycznie zwiększa ona wysokość wypłacanej dywidendy i ta za 2017 rok będzie rekordowa. 7 wypłat na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonała także Ipopema, ale były one mniej regulane (bez wypłat za 2009, 2012 i 2014 rok), a ich wysokość zmniejszała się.

IMS dokona 6. wypłaty z rzędu – tendencja wypłat jest tutaj wzrostowa, a dywidenda za 2017 rok jest rekordowa. W przypadku Grupy Exorigo-Upos będziemy mieć do czynienia z 5. wypłatą z rzędu, ale w tym przypadku tendencja wielkości wypłat jest spadkowa. 5 wypłaty na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonuje także 4Fun-Media, ale w tym przypadku mieliśmy przerwę w wypłatach w latach 2013-2015. Wypłata za 2017 rok jest wyższa od tej z ubiegłego roku, ale niższa od poziomu wypłat sprzed przerwy. Pozostałe spółki mają krótszą historię wypłacania dywidend.

 

Podsumowanie

Zakładając, że akcjonariusze Altus TFI zdecydują się zatwierdzić wypłątę dywidendy, to ta spółka, wraz z Dektrą, prezentują się najbardziej atrakcyjnie, biorąc pod uwagę wyłącznie stopę dywidendy. Altus ma jednak bardzo krótką historią wypłat (2 wypłata), stąd nie sposób ocenić czy będzie to stabilna spółka dywidendowa i na jakie wypłaty można liczyć w kolejnych latach. Dektra z kolei ma bardzo dobrą historię wypłat, choć brak w jej przypadku wyraźnej tendencji wzrostowej w przypadku wielkości wypłacanych dywidend. Aktualna będzie mimo wszystko drugą najwyższą w historii. Wśród spółek o najdłuższej historii wypłat (opisanych w pierwszym i drugim akapicie poprzedniego podpunktu) w zasadzie tylko BSC Drukarnia Opakowań oferuje dość niską stopę zwrotu z dywidendy. Z tej grupy warto wyróżnić Ekobox, który spośród analizowanych spółek oferuje trzecią najwyższą stopę dywidendy.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk