• Odbierz prezent
dywidenda gpw

W tym tygodniu inwestorów z warszawskiej giełdy znów czeka sporo okazji dywidendowych. W najbliższych dniach będą mieli ostatnią okazję, by zapisać się na dywidendy aż 12 spółek z GPW. Sprawdźmy jak atrakcyjne opcje mogą to być dla inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z prawem do dywidendy (w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

 • ATM Grupa – 5 czerwca (15 czerwca 2018)
 • Eurotel – 5 czerwca (14 czerwca 2018)
 • Neuca – 5 czerwca (20 czerwca 2018)
 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX – 5 czerwca (15 czerwca 2018)
 • Alumetal – 5 czerwca (29 sierpnia)
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX – 5 czerwca (21 czerwca 2018)
 • Lena Lighting – 7 czerwca (27 czerwca 2018)
 • Apator – 7 czerwca (25 czerwca)
 • W. Trade – 8 czerwca (28 czerwca 2018)
 • Celon Pharma – 8 czerwca (25 czerwca 2018)
 • Seko – 8 czerwca (26 czerwca 2018)
 • Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA – 8 czerwca (26 czerwca)

 

Stopa dywidendy

Najwyższą stopę dywidendy wśród powyższych spółek może zagwarantować Eurotel. Spółka wypłaci akcjonariuszom łącznie prawie 8,25 mln zł, a na jedną akcję przypadnie 2,20 zł dywidendy. Przy cenie akcji z dzisiejszego otwarcia sesji (23,10 zł) daje to stopę dywidendy na poziomie 9,52%. Całkiem wysokie stopy zwrotu zapewnić mogą także wypłaty od M. W. Trade i Wadex. W pierwszym przypadku na jedną akcję spółki przypada 0,46 zł dywidendy, co daje stopę dywidendy na poziomie 7,42%, a w drugim będzie to 0,35 zł dywidendy na akcję , co daje zwrot na poziomie 6,70%. Stopę dywidendy powyżej 5% może zaoferować jeszcze Alumetal – 2,92 zł na akcję (stopa dywidendy = 5,33%). W powyższym gronie najskromniej wypada dywidenda od Celon Pharmy – 0,17 zł na akcję daje 0,57% stopy dywidendy. Charakter sektora farmaceutycznego sprawia mimo wszystko, że Celon Pharma jest raczej spółką wzrostową – większość zysku z 2017 roku została zatrzymana w spółce, a na dywidendę przeznaczono 7,65 mln (niespełna 30% wypracowanego zysku).

 

dywidenda

Historia wypłat

W tym tygodniu zestawienie obejmuje dywidendowych weteranów, gdyż aż 6 z 12 analizowanych spółek na przestrzeni ostatnich 10 lat co roku dzieliło się zyskiem z akcjonariuszami. Są to: ATM Grupa, Eurotel, Śnieżka, Neuca, Apator i Wadex. Wśród nich warto zwrócić uwagę na Neucę, w przypadku której w każdym kolejnym roku dywidenda przypadająca na jedną akcję była wyższa – średnio o 0,50 zł. Pozytywny trend wielkości wypłat widoczny jest także wyraźnie w przypadku Eurotelu, z ‘korektą spadkową’ w 2013 roku. Dywidenda za 2017 rok jest najwyższa w historii. Wzrostowy trend wielkości dywidendy widoczny jest również w przypadku Śnieżki, ale w tym przypadku wypłata za 2017 rok będzie jednak niższa niż rekordowa z 2016 roku, a dodatkowo najniższa od 2011 roku. Zysk spółki za 2017 rok był co prawda wyższy niż rok wcześniej, ale zdecydowano się zachować większą jego część w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, w ubiegłym roku Śnieżka przy wypłacie dywidendy wspomagała się kapitałem zapasowym. Wśród wymienionych wyżej spółek warto jeszcze zwrócić uwagę na Apatora, który po rekordowej dywidendzie w 2012 roku od 2013 roku systematycznie zwiększa wielkość wypłacanych dywidend. Ta za 2017 roku będzie jeszcze niższa od rekordowej, ale już nieznacznie. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni ostatnich lat Apator dokonuje wypłat zaliczkowych i tak było również w przypadku dywidendy za 2017 rok. Pod koniec ubiegłego roku wypłacono 0,35 zł zaliczki na jedną akcję. Łącznie dywidenda za 2017 rok wynosi więc 1,20 zł i w stosunku do ceny akcji z ostatniego dnia uprawniającego do otrzymania zaliczki łączna stopa dywidendy wyniosła 4,52%.

Wśród pozostałych spółek większość może pochwalić się nienajgorszą historią wypłat. Lena Lighting i PlastBox wypłacają dywidendy od 2010 roku (PlastBox z przerwą w 2011 roku). W obu przypadkach dywidenda za 2017 rok jest niższa od poprzedniej. Seko i M. W. Trade dokonują wypłat od podziału zysku za 2012 rok. W pierwszym przypadku dywidenda za 2017 rok będzie wyższa (rekordowa), a w drugim niższa od poprzedniej.  Alumetal wypłaca czwartą dywidendę w swoje historii, a Celon Pharma drugą. W obu przypadkach wysokość dywidendy jest równa tej z poprzedniego roku.

 

Podsumowanie

Eurotel wygląda najlepiej pod względem stopy wypłacanej dywidendy i prezentuje się bardzo dobrze pod kątem historii wypłat – jest ona długa i ma trend wzrostowy. Jest więc bardzo atrakcyjną spółką dla osób budujących portfele dywidendowe. Gdybyśmy chcieli doszukiwać się minusów, to takim będzie stosunkowo niski free float i obroty, przez co spółka jest relatywnie mało płynna. Pod kątem historii wypłat najlepiej wypada Neuca, ale choć wysokość dywidendy rośnie z roku na rok, to jej stopa jest wciąż niska – podobnie jak Celon Pharma, jest to spółka z sektora farmaceutycznego. Neuca, znów podobnie jak Celon Pharma, na wypłatę dywidendy za 2017 rok przeznaczyła ok 30% wypracowanego zysku.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk