• Odbierz prezent
Ogromna zmiana w Banku Pekao!

29 listopada poinformowano o rezygnacji dotychczasowego prezesa Banku Pekao i powołaniu jego następcy. Co wiadomo o nowym prezesie banku?

 

29 listopada po sesji na GPW Bank Pekao SA poinformował, że w tym dniu dotychczasowy prezes banku – Michał Krupiński złożył rezygnację ze swej funkcji. W rezygnacji nie podano przyczyn jej złożenia.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Banku powołała dotychczasowego wiceprezesa zarządu – Marka Lusztyna na funkcję prezesa zarządu banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Do chwili spełnienia tego warunku Rada Nadzorcza powierzyła Markowi Lusztynowi kierowanie pracami Zarządu Banku.

Dr Marek Lusztyn jest managerem z 23-letnim międzynarodowym doświadczeniem w bankowości. Od niemal 20 lat jest związany z Grupą Banku Pekao S.A. Od lipca 2017 r. pełnił stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Pekao, nadzorując Pion Zarządzania Ryzykami oraz pełniąc funkcję członka rad nadzorczych w spółkach zależnych od Banku Pekao: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking.

Przed objęciem funkcji wiceprezesa banku przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy Unicredit, odpowiadając za globalne funkcje zarządzania ryzykiem. Do czerwca 2017 był członkiem Komitetu Wykonawczego Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy UniCredit. W latach 2000-2008 był Dyrektorem Wydziału Ryzyka Rynkowego, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A., odpowiadając również za obszar zarządzania aktywami i pasywami banku. Przez 8 lat był również członkiem Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego S.A. w Warszawie, pracując jako trader walutowy i obligacji.

Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych (SGH) oraz  inżynierem informatyki. Jest także absolwentem amerykańskiego University of Illinois (Executive MBA) oraz francuskiej szkoły biznesu INSEAD. Ukończył program menadżerski w zakresie innowacyjności i nowych technologii, prowadzony przez Singularity University w Dolinie Krzemowej.

W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie. Od września 2019 r. zasiada w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej.

Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk