• Odbierz prezent
OFE znikną z rynku – co dalej?

15 kwietnia portal ISB News poinformował o dalszych losach OFE. Plany zostały przedstawione na konferencji prasowej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Co czeka nasze środki emerytalne?

 

Zgodnie z przedstawioną przez premiera propozycją, uczestnicy OFE będę mieli do wyboru dwa warianty. Zgodnie z jednym z nich będą mogli przenieść środki na prywatne IKE (Indywidualne Konta Emerytalne), ale z potrąceniem opłaty w wysokości 15%. Druga możliwość to przeniesienie tych  środków do ZUS na konto emerytalne w I filarze.

Na pocieszenie premier dodał, że środki te będą w 100% prywatne i dziedziczone. Premier poinformował też, ze same OFE zostaną przekształcone w TFI i zachowają ciągłość działania.

System emerytalny ma być oparty o trzy filary: o Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o pracownicze plany kapitałowe (PPK) i przekształcone OFE.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował na konferencji prasowej, że rząd zakłada, że w maju projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych, czerwiec-lipiec to okres prac nad nim w rządzie i skierowanie projektu do parlamentu, a jesienią będą trwały prace w parlamencie. Ostatecznie ustawa ma wejść w życie w styczniu 2020 r.

Dla posiadaczy obecnych indywidualnych kont emerytalnych w ramach IKE zostaną utworzone subkonta na środki z OFE. Dla osób, które ich nie mają, zostaną utworzone nowe konta w ramach IKE. Ma to na celu upowszechnienie IKE.

Obecnie OFE to 162 mld zł aktywów. Około 80% tych środków to inwestycje w akcje. Wśród tych aktywów 126,9 mld zł jest zainwestowanych w akcje na GPW, a 10,8 mld zł w akcje na rynkach zagranicznych. Rząd chce, by limit inwestycji w akcje dla indywidualnych kont emerytalnych powstałych z przekształcenia OFE, był obniżany o 2,5% rocznie.

Czytaj także: OFE – ile zarobiliśmy w ostatnich 3 latach?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała informacje dotyczące stóp zwrotu z OFE za ostatnie 3 lata.   W ostatnim czasie w swym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2016 r. .. Czytaj
OFE – ile zarobiliśmy w ostatnich 3 latach?

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk