• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
w którym kraju żyje się lepiej wg oecd better life index
Z artykułu dowiesz się:

- Czym jest OECD Better Life Index

- Jak Polska prezentuje się na tle innych krajów zrzeszonych w OECD

Rozwój technologii oraz turystyki otworzył przed nami nowe możliwości w kwestii wyboru miejsca zamieszkania. O ile nawet sięgając do historii naszych rodzin i przodków często możemy znaleźć przypadki, w których przeprowadzali się oni do innych miast np. w celu znalezienia pracy, o tyle współcześnie coraz więcej młodych ludzi sięga swoimi planami poza granicę kraju. Przekonujemy się o tym w Polsce, gdzie mówi się coraz częściej o coraz większej skali odpływu np. absolwentów szkół wyższych, którzy nie mogą w Polsce znaleźć odpowiadającego im zatrudnienia. Podjąwszy decyzję o wyjeździe trzeba jednak się również zdecydować dokąd chcemy się przeprowadzić. Chcąc podjąć bardziej odpowiedzialną decyzję, warto wziąć pod uwagę informacje uzyskane dzięki OECD Better Life Index.

 

Co to jest OECD

Powyższy indeks został stworzony przez OECD (ang. Organisation for European Cooperation and Development). Jest to organizacja zrzeszająca 34 kraje, w tym 21 europejskie (wraz z Polską) oraz takie państwa jak np. Australia, Kanada, Japonia, Korea Południowa czy Meksyk. Ideą przyświecającą stworzeniu powyższego wskaźnika jest świadomość tego, że opieranie opinii dotyczącej rozwoju danego kraju tylko na podstawie jednej miary takiej jak tempo wzrostu PKB jest zbyt dużym uproszczeniem. Z tego powodu stworzono powyższy miernik, który uwzględnia takie zagadnienia jak:

 

FXMAG forex oecd better life index, czyli gdzie na świecie żyje się najlepiej? makroekonomia oecd sytuacja gospodarcza 1

 

Na stronie instytucji można dotrzeć do podsumowania analizy powyższych czynników dla Polski. Jest ona dostępna na trzeciej stronie pliku, który można pobrać pod tym adresem - link. Wykres przedstawia pozycję Polski na tle 34 czołowych gospodarek świata wchodzących w skład OECD oraz Rosji i Brazylii, będących strategicznymi partnerami organizacji. Jak zatem można zauważyć, w wielu kluczowych elementach, takich jak: jakość środowiska, rynek pracy czy też służba zdrowia, nasz kraj znajduje się na szarym końcu. Wprawdzie należy wziąć pod uwagę to, że towarzystwo jest doborowe, jednak nie zmienia to faktu, że dystans do czołowych krajów na świecie wciąż jest odległy.

Odwiedzając z kolei stronę poświęconą samemu wskaźnikowi (http://www.oecdbetterlifeindex.org/) mamy dostęp m.in. do tego, by porównywać kraje członkowskie w interesujących nas aspektach. Służy do tego tzw. wykres kwiatowy (ang. flower chart), którego przykład dla Niemiec zaprezentowano poniżej.

 

FXMAG forex oecd better life index, czyli gdzie na świecie żyje się najlepiej? makroekonomia oecd sytuacja gospodarcza 2

 

Jest to swoista odmiana wykresu słupkowego, a zatem im dłuższy płatek kwiatka odpowiadający np. ocenie jakości środowiska, tym wyżej została oceniona ta kwestia w danym kraju. Ponadto chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie zadane w pierwszym akapicie, można wykorzystać stronę tego wskaźnika do określenia najważniejszych dla nas kryteriów, a po wyborze opcji „Display by rank” możemy uzyskać odpowiedni ranking, który może nam pomóc dokonać wyboru.

Odnośnie metodologii obliczania BLI, każdy z zaprezentowanych w powyższej tabeli aspektów ma przyporządkowane od jednego do trzech wskaźników. W przypadku work-life balance są to:

  • Liczba pracowników pracujących przez długi czas,
  • Odsetek pracujących matek,
  • Czas poświęcany przez ludzi na wypoczynek i osobistą aktywność.

Omawianie metodologii wykorzystywanej przez statystyków odpowiedzialnych za tworzenie i aktualizowanie BLI mogłoby być tematem na kolejny artykuł. Zainteresowanych zgłębieniem wiedzy związanej z tym zagadnieniem odsyłamy do lektury pt. „How’s Life? Measuring well-being”, dostępnej pod adresem - link. Omówione w niej zostały poszczególne składowe indeksu BLI oraz co tak naprawdę jest brane w nich pod uwagę. Ponadto zaprezentowane zostały wykresy porównujące wszystkie analizowane kraje, co może być źródłem ciekawych porównań.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk