• Odbierz prezent
Odpowiedzialne inwestowanie. Przelotna moda czy przyszłość rynków finansowych?

Inwestycje odpowiedzialne społecznie to coraz bardziej popularny temat. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej, przemian społecznych i powolnego przewartościowania typowo konsumpcjonistycznego modelu życia, zmianom ulegają również trendy inwestycyjne, do których rynek finansowy będzie musiał się dostosować. Czym zatem jest odpowiedzialne inwestowanie w zrównoważony rozwój, jakie są jego cele i czy to może się opłacić?

Odpowiedzialnie społecznie, czyli jak?

Trudno jednoznacznie określić czym tak naprawdę jest lokowanie kapitału w sposób odpowiedzialny społecznie, gdyż owa „społeczna odpowiedzialność” nie składa się z obiektywnie mierzalnych komponentów. Mówiąc prościej, pojęcie to przez różne osoby postrzegane jest w odmienny sposób. Z pomocą przychodzą tutaj międzynarodowe kryteria ESG, które pozwalają w dość uniwersalny sposób określić poziom społecznej odpowiedzialności konkretnej organizacji i pomagają w zrozumieniu całej idei zrównoważonego rozwoju. ESG, czyli z języka angielskiego Environmental, Social and Corporate Governance to kryteria skupiające się na trzech podstawowych aspektach:

  • Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego (Environmental): skupiają się na tym czy działalność biznesowa konkretnej spółki ma negatywny wpływ na środowisko (np. jako emitent dwutlenku węgla lub producent toksycznych odpadów) i czy w toku produkcji nie dochodzi do niszczenia zasobów naturalnych. W grę wchodzą również kwestie związane z ekologią i wydajnością, takie jak ograniczanie produkcji odpadów, zużycia energii elektrycznej, wody, czy chociażby papieru. Aspekt środowiskowy bada również w jakim stopniu konkretny podmiot premiuje rentowność swojej działalności wobec negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. W ramach tego kryterium niektóre strategie inwestycyjne wykluczają z portfolio spółki, które oferują produkty odzwierzęce (m.in. mięso, nabiał, odzież ze skóry), choć negatywną selekcję tego rodzaju można zakwalifikować również do kolejnej grupy czynników, skupiających się m.in. na etyce;
  • Kwestie społeczne (Social): skupiają się w głównej mierze na polityce kadrowej i warunkach pracy w danym przedsiębiorstwie. Zaliczyć do nich można m.in. inkluzję społeczną, rozumianą jako poziom różnorodności pracowników i kadry zarządzającej - chodzi o to czy w spółce zatrudniane są np. osoby niepełnosprawne, czy cudzoziemcy, a także czy polityka kadrowa nie wyklucza osób z konkretnych grup społecznych. Dotyczy to także chociażby potencjalnych różnic w płacach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Aspekty społeczne obejmują również respektowanie praw człowieka i przestrzeganie praw pracowniczych. Współczesne ewaluacje kwestii społecznych zwracają również uwagę na warunki umów zawieranych z pracownikami, a także ich prawa do tworzenia związków zawodowych. Kwestie społeczne obejmują także politykę ochrony klientów w danej spółce;
  • Kwestie ładu korporacyjnego (Corporate Governance): dotyczą one aspektów związanych ze strukturą zarządzania spółką, procedurami kontrolnymi, czy procesami, mającymi na celu wyłonienie osób na stanowiska managerskie. Ład korporacyjny określa również podział kompetencji, a także to jaką moc decyzyjną mają prezes, członkowie zarządu i akcjonariusze. Nie bez znaczenia dla oceny ładu korporacyjnego pozostaje również polityka wynagrodzeń i awansów, szczególnie wśród pracowników wyższego szczebla. Dość często ocenie poddawany jest również stosunek wysokości wynagrodzeń zarządu i kadry na najwyższych stanowiskach do pensji szeregowych pracowników. 

Mimo, że o inwestycjach ESG mówi się w Polsce od niedawna, to w Stanach Zjednoczonych mają one już dość długą tradycję - pierwsze próby „odpowiedzialnego” lokowania kapitału są datowane na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to nieliczne fundusze wpadły na pomysł inwestowania w prospołeczne projekty (m.in. spółki budujące budżetowe mieszkania). Za pierwszy społecznie odpowiedzialny fundusz, dokonujący selekcji spółek do portfolio w zgodzie z kryteriami ESG, uznaje się amerykański Pax World Funds, działający do dziś nieprzerwanie od 1971 r.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk