Advertisement
  • Odbierz prezent
ODLEWNIE: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (2021-04-19 11:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że otrzymał od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w następstwie dokonanego w dniu 31 marca 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.)
Załączniki
PlikOpis
2021 04 15 Zawiadomienie art. 69 - przekroczenie 10% Odlewnie Polskie S.A., Spółka.docx.pdfZawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-19Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2021-04-19Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk