• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (2022-02-08 14:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2022
Data sporządzenia:2022-02-08
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 08 lutego 2022 roku otrzymał od Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela, jako uczestników porozumienia, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1983 z późn. zm.), zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki i jednoczesnym przekroczeniu progu 25%. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1983 z późn. zm.).
Załączniki
PlikOpis
zalacznik rap22022.pdfZawiadomienie o nabyciu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-02-08Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2022-02-08Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2022-02-08Ryszard Pisartski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk