• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z 25.05.2021 r. (2021-06-15 16:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z 25.05.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za lata 2019-2020 oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ODLEWNI POLSKICH SA
Raport z usługi atestacyjnej Odlewnie Polskie S.A.-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-15Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2021-06-15Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk