• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu (2022-05-23 13:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 19.05.2022 r. niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2022 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Lechowicza
-Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia
-Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej,

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pan Tomasz Mazurczak - Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Ewa Majkowska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu
Pan Łukasz Lechowicz - Sekretarz Komitetu Audytu


Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
(ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-23Adriana Kozieł
Prokurent Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk