• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2021 rok (2022-04-20 11:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2022
Data sporządzenia: 2022-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 20 kwietnia 2022 r., podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2021 r. w kwocie 8 043 848,40 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) na następujących zasadach:

1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20.109.621 szt. akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden akcji),
2.dywidenda na jedną akcję - 0,40 zł (czterdzieści groszy),
3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) - 30 maja 2022 r.
4.dzień wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2022 r.

Zarząd przedłoży powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do opinii. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-20Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2022-04-20Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2022-04-20Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk