• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Otrzmanie pomocy publicznej przez Spółkę (2023-03-17 13:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Otrzmanie pomocy publicznej przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku Spółka otrzymała pomoc publiczną w ramach programu „Pomocy dla sektorów energochłonnych w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 roku” w wysokości 5 237 tys. złotych. Powyższe jest konsekwencją złożonego w dniu 17 lutego 2023 r. wniosku w ramach ogłoszonego przez Operatora Programu naboru i podpisania w dniu 9 marca 2023 r. umowy o udzielenie pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Powyższa kwota zostanie ujęta w księgach rachunkowych Spółki w pozycji pozostałe przychody operacyjne i będzie miała wpływ na wysokość zysku osiągniętego w I kwartale 2023 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-03-17Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2023-03-17Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk