• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2022 roku (2022-01-28 09:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport roczny za 2021 rok - w dniu 20 kwietnia 2022 roku,

- Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - w dniu 12 maja 2022 roku,
- Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - w dniu 10 listopada 2022 roku,

- Raport półroczny za I półrocze 2022 roku - w dniu 20 września 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz za II kwartał roku obrotowego 2022.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-01-28Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2022-01-28Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2022-01-28Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk