• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu  4 lipca 2022 r. (2022-07-04 15:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 lipca 2022 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 41,9976% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
2. Pan Adam Żyła posiadający 3.635.700 (trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 26,4847% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 18,0794% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
3. Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.900 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 10,9334% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,4636% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
4. Pan Leszek Walczyk posiadający 1.230.578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 8,9643% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
5. Pan Zbigniew Ronduda posiadający 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,3323% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
6. Pan Ryszard Pisarski posiadający 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,3323% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-07-04Leszek Walczyk
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk