• Odbierz prezent
ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r. (2021-06-21 15:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 37,6857% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

2.Pan Adam Żyła posiadający 3.130.000 (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 20,4599% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 15,5647% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

3.PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, posiadający 2.065.743 (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 13,5032% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 10,2724% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

4.Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 9,8051% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,4591% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

5.Pan Leszek Walczyk posiadający 1.230.578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 8,0439% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.






MESSAGE (ENGLISH VERSION)











ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-21Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu



2021-06-21Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu



2021-06-21Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu









ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk