• Odbierz prezent
Odbicie cen złota doprowadziło do „ozłocenia" zarządzających funduszami rynku surowców - wiadomości
fot. freepik.com

Ubiegły tydzień był udany dla zarządzających funduszami. Wszystkie, główne grupy zakończyły średnio tydzień z pozytywnymi stopami zwrotu. Prym wiodły fundusze rynku surowców (1,80%) i fundusze akcji zagranicznych (0,56%). Wśród tej pierwszej, jeden z najlepszych wyników uzyskały fundusze rynku surowców - metale szlachetne (+1,85%), co należy wiązać min. z odbiciem cen złota.

W ramach funduszy akcji zagranicznych najlepiej radziły sobie rozwiązania skupione na akcjach azjatyckich bez Japonii zyskując średnio 2,52%, a na drugim miejscu znalazły się fundusze akcji globalnych rynków wschodzących zyskując 2,01%. Fundusze dłużne PLN mają za sobą udany tydzień z uwagi na fakt, że wszystkie zakończyły go „na plusie”. Relatywnie najlepszą grupą w powyższym segmencie była grupa funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne, która średnio zyskała +0,11%. Najgorszą grupą była natomiast grupa funduszy papierów dłużnych papierów dłużnych polskich uniwersalne, która zyskała średnio 0,04%.

FXMAG surowce odbicie cen złota doprowadziło do „ozłocenia" zarządzających funduszami rynku surowców - wiadomości  aktualna cena złota, apart cena za gram złota, cena kilograma złota, cena sztabki złota, cena złomu złota, cena złota, cena złota 585, cena złota bankier, cena złota baranowski, cena złota gram, cena złota inwestycyjnego, cena złota mennica, cena złota skup, cena złota uncja, cena złota w skupie, cena złota w wyrobie jubilerskim, cena złota wykres, cena złota wykres 10 lat, cena złota za gram, cena złota za gram 585 sprzedaży, cena złota za uncję, cena złota złom, gold, kg złota cena, kilogram złota cena, kurs gold, metale szlachetne, próba złota 585 cena, rynek metali szlachetnych, rynek surowców, skup złota cena, skup złota cena za gram, sztabka złota cena, sztabka złota cena 1 kg, sztabki złota cena, uncja złota cena,surowce 1

W czerwcu inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyniosła 5,4% r/r wobec oczekiwanego 4,9% r/r.

Z kolei w ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 0,9%, a w ubiegłym miesiącu było to 0,6%. Również ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA wzrosły w czerwcu o 1% w ujęciu m/m, a r/r o 7,3%. Oczekiwano +0,6% m/m i +6,7% r/r. Prawdopodobnie, nastroje w najbliższym czasie będą kształtowane przez reakcje członków FED na dane dot. wskaźnika cen. Podczas swojego zeszłotygodniowego wystąpienia przed Kongresem, prezes Jerome Powell podtrzymał jednak swoje zdanie, iż inflacja będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie jedynie krótkookresowo.

Jednocześnie, powtórzył on, że skup aktywów

przez Fed będzie kontynuowany ze względu na dużą niepewność związaną z wychodzeniem gospodarki z kryzysu. W kontekście banków centralnych, należy również wspomnieć o wypowiedzi prezes EBC, która zapowiedziała, że bank przygotowuje się do zmiany forward guidance na zbliżającym się posiedzeniu. Słowa te nie wywołały większego ruchu na rynku, jednak biorąc pod uwagę podniesienie celu inflacyjnego do 2%, można przypuszczać, że EBC będzie stawiał na dalsze wspieranie gospodarki. Z kolei w kraju, Narodowy Bank Polski podał, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,5% w czerwcu 2021 r. w ujęciu rocznym wobec 4% r/r w maju 2021 r. Kalendarz danych makroekonomicznych w nadchodzącym tygodniu zawiera wiele pozycji, jednak wpływ większość z nich na rynki może być umiarkowany. Globalnie najważniejszym wydarzeniem będzie czwartkowe posiedzenie EBC i późniejsza konferencja.

Ostatnie spotkanie przebiegło bez niespodzianek,

a komunikat był w bardzo dużym stopniu zbliżony do kwietniowego. Oczekiwania co do lipcowego posiedzenia również nie zakładają zmian w dotychczasowej polityce pieniężnej EBC. Stopa referencyjna prawdopodobnie pozostanie na poziomie -0,50%. Co warto przypomnieć w ostatnim czasie EBC zdecydował o podniesieniu swojego celu inflacyjnego do 2%. Pozwala to na tolerowanie wyższej inflacji w przypadku dalej rosnącej presji cenowej. Zwiększyło to tym samym oczekiwania, co do braku zmiany polityki monetarnej przez dłuższy czas.

Dzień później, w piątek,

opublikowane zostaną wstępne szacunki PMI dla przemysłu i usług w głównych gospodarkach świata. Czerwcowe, finalne dane potwierdziły dalszą poprawę aktywności w obu gałęziach gospodarki. Sugeruje to, że optymizm wśród przedsiębiorców nie maleje mimo zgłaszanych zakłóceń dotyczących dostępności surowców i rosnącej presji kosztowej. Nadchodzący tydzień to tez duża dawka danych z Polski. W poniedziałek zostały już opublikowane czerwcowe dane z rynku pracy, gdzie spodziewana była dalsza poprawa sytuacji. Konsensus zakładał wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o 9,7% r/r przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o 2,7% r/r, a odczyt był na poziomie odpowiednio 9,8% i 2,8%. W kolejnych dniach GUS opublikuje dane o aktywności gospodarczej.

Produkcja przemysłowa prawdopodobnie utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu,

w okolicy 18-19% r/r. Na poprawę wskazuje ponadto wzrost wskaźnika PMI w ubiegłym miesiącu. Roczne dynamiki sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej również powinny być wyraźnie dodatnie. Konsensus zakłada wzrost o odpowiednio 8,4% r/r (ceny stałe) i 7,2% r/r. Na koniec tygodnia opublikowana zostanie stopa bezrobocia. Wpływ danych na kurs złotego może być jednak umiarkowany, gdyż nasza waluta znajduje się obecnie pod wpływem czynników zewnętrznych, w tym głównie mocniejszego dolara.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk