• Odbierz prezent
Od 01.10 2020 r. zachodzą zmiany w Zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Tomasz Borowski zostanie Prezesem Vienna Life TU na Życie S.A
fot. freepik.com

Tomasz Borowski - Członek zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. po uzyskaniu zgodny Komisji Nadzoru Finansowego obejmie funkcję Prezesa Zarządu Vienna Life Tu na Życie S.A. Vienna Insurance Group i zastąpi na tym stanowisku Pawła Ziembę.

Marek Gołębiewski - od 1 października 2020 objął stanowisko Członka Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Piotr Tański - od 1 stycznia 2020 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Skład Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group od 01.10.2020 r.

Od 01.10 2020 r. zachodzą zmiany w Zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Tomasz Borowski zostanie Prezesem Vienna Life TU na Życie S.A - 1Tomasz Borowski

Członek zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obejmie funkcję Prezesa Zarządu Vienna Life Tu na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Ze spółką związany od maja 2016 roku. Nadzoruje obszary: sprzedaży, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, biuro prawne, administracji, biuro zarządu, audytu wewnętrznego oraz biuro zgodności z przepisami. 

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Z branżą związany od 2007 roku. Od 2008 roku pracuje w spółkach z grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group.
 • W latach 2013-2016 członek zarządu Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Capitol Sp. z o.o., odpowiedzialny za finanse. Wcześniej dyrektor biura zarządu oraz rzecznik prasowy Compensa TU SA Vienna Insurance Group i Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group. 
 • Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych, w tym projektów akwizycji w Polsce i zagranicą. W latach 2010-2011 był zaangażowany w uruchomienie departamentu ubezpieczeń na życie w centrali Vienna Insurance Group w Wiedniu. 
 • Poza aktualnymi obowiązkami w Vienna Life, kieruje biurem zarządu VIG Polska Sp. z o.o. oraz pełni funkcję rzecznika prasowego Grupy VIG w Polsce.
 • 1 października 2020 roku objął stanowisko członka Zarządu spółki Vienna Insurance Group Polska, na trzyletnią kadencję od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

Od 01.10 2020 r. zachodzą zmiany w Zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Tomasz Borowski zostanie Prezesem Vienna Life TU na Życie S.A - 2Marek Gołębiewski

Od 1 października 2020 roku Członek Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Odpowiada za obszary: inwestycji i rozwoju, kontrolingu finansowego, skarbu oraz księgowości.


 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej.
 • Z branżą ubezpieczeniową związany od roku 2000 pracując w spółkach Vienna Insurance Group. W Compensa TU S.A. i Compensa S.A. odpowiadał za strategię informacyjną oraz nadzorował pracę Biura Zarządu i Działu Administracji.
 • W latach 2012 – 2013 był Członkiem Zarządu Polisa Życie Vienna Insurance Group.
 • W latach 2013-2016 pełnił funkcję Członkia Zarządu i Dyrektora Finansowego ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, a od 2016 r. – Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego Omniasig Vienna Insurance Group.
 • Od 2019 roku pełni funkcję Członka Zarządu Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Od 01.10 2020 r. zachodzą zmiany w Zarządzie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Tomasz Borowski zostanie Prezesem Vienna Life TU na Życie S.A - 3Piotr Tański

Od 1 stycznia 2020 roku Członek Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Odpowiada za obszary: zarządzana produktami, obsługi klienta, obsługi spraw spornych i reklamacji oraz biuro zarządzania ryzykiem.


 • Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin.
 • Licencjonowany aktuariusz posiadający szeroką znajomość zagadnień związanych z obsługą klienta i zarządzaniem produktami.
 • W trakcie kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Usług Finansowych S.A. oraz Prezesa Zarządu i Głównego Aktuariusza w FinLife S.A.
 • Poza aktualnymi obowiązkami w Vienna Life, od 2008 roku związany z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, gdzie jako Członek Zarządu odpowiada za Pion Technika.

***

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group powstała w 1999 roku. Vienna Life specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz tradycyjnych ubezpieczeniach na życie. Klientom umożliwia uzyskiwanie w dłuższym horyzoncie czasowym niezależności finansowej, a tym samym realizację ważnych celów życiowych. Więcej informacji: www.viennalife.pl

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń.

Vienna Insurance Group z blisko 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze. Więcej informacji: www.vig-polska.pl

Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Anna Borowiec
WALK PR | tel: +48 519 020 880
e-mail: viennalife@pressoffice24.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk