• Odbierz prezent
Giełda (GPW) zawiesza obrót akcjami Termo2Power na żądanie KNF
Z artykułu dowiesz się:

- O zawieszeniu obrotu akcjami Termo2Power i powodach tej decyzji
- jak do tej sprawy odnosi się Zarząd Spółki

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zawieszeniu obrotu akcjami Termo2Power S.A.

 

Zawieszenie obrotu akcjami Termo2Power

Termo2Power S.A., jest spółką notowaną na NewConnect. Z upoważnienia KNF skierowano do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki od dnia 3 sierpnia br. Powodem tego żądania są okoliczności, wskazujące - zdaniem KNF - na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), nie zostały przekazane do publicznej wiadomości istotne informacje, których publikacji wymaga art. 19 rozporządzenia MAR. Przepis ten dotyczy transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

W związku z żądaniem KNF, Giełda podjęła Uchwałę Nr 835/2017, w której postanowiła zawiesić obrót akcjami Termo2Power począwszy od dnia 3 sierpnia br. W okresie zawieszenia, zlecenia maklerskie mogą być przyjmowane, modyfikowane i anulowane.

 

Odpowiedź Spółki

Zarząd Termo2Power ustosunkował się do sprawy w raporcie 70/2017.

"Odnosząc się do treści Uchwały, Zarząd Emitenta informuje, iż na czas publikacji niniejszego komunikatu, zna jedynie podstawę prawną zawieszenia, podaną w Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała jest jedynym dokumentem dotyczącym sprawy, który został przekazany Spółce. Zarząd Emitenta oczekuje na kolejne czynności instytucji właściwych dla sprawy i deklaruje współpracę" - czytamy w raporcie.

Ponadto Zarząd Spółki zapewnił o przestrzeganiu zasad dotyczących przekazywania informacji poufnych oraz obrotu akcjami. Zarząd poinformował również o 30-dniowym okresie zamkniętym przed publikacją 14 sierpnia br. raportu za II kwartał 2017 r. (w okresie zamkniętym osobom pełniącym obowiązki zarządcze nie wolno zgodnie z Rozporządzeniem MAR dokonywać transakcji m.in. na akcjach i instrumentach dłużnych spółki, w której pełnią te obowiązki - przyp. red.). W raporcie poinformowano, że osoby pełniące obowiązki zarządcze "nie dokonywały żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji Emitenta".

Warto jednak zwrócić uwagę, że KNF nie określiła kiedy obowiązki te zostały jej zdaniem naruszone. Może w związku z tym chodzić o zupełnie inny okres, niż ten, do którego odniosła się Spółka.

Zarząd Termo2Power ma nadzieję na szybkie wznowienie obrotu akcjami Spółki.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk