• Sklep
  • Odbierz prezent
raport oecd polska
Z artykułu dowiesz się:

Jak wygląda sytuacja gospodarcza w Polsce według OECD

Dzisiaj o godzinie 9.00 zostały opublikowane dane szczególnie ważne dla naszej rodzimej gospodarki – wskaźnik PMI dla przemysłu. Odczyt wyniósł 52.10 co stanowi pozytywne zaskoczenie względem przewidywanego wyniku 51.50. Mimo tak dobrego odczytu dotyczącego PMI, dzisiejszy dzień nie będzie dobry dla gospodarki z powodu raportu OECD.

OECD obniżyło dzisiaj prognozę wzrostu PKB naszej gospodarki do 3% w 2016 roku i utrzymało 3,5% w 2017 roku.

„Prognozowany jest wzrost PKB z około 3 proc. PKB w 2016 r. do 3,5 proc. w 2017 r. Wzrost zatrudnienia oraz wynagrodzeń, wyższe transfery socjalne i niskie ceny energii będą wspierać szybszy wzrost konsumpcji” – czytamy w środowym raporcie.

Na dobrą sytuację w gospodarce według OECD będzie również miała wpływ lepsza dostępność do kredytów oraz fundusze unijne, które w sumie przyczynią się do wzrostu inwestycji. Ponadto na plus przyczynią się również ustabilizowane ceny energii i dobra sytuacja na rynku pracy.

Tak dobry scenariusz dla polskiej gospodarki według ekspertów OECD powinien zaowocować podwyżką stóp procentowych w 2017 roku. Eksperci również odnieśli się do zwiększonych wydatków socjalnych, na które można zdobyć budżet zmieniając politykę fiskalną.

Poza tym OECD bardzo dobrze ocenia planowane inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza w transport publiczny, co podniesie produktywność gospodarki.

Mimo wymienionych wyżej plusów największym wyzwaniem dla naszej gospodarki będzie poradzenie sobie z rosnącymi wydatkami socjalnymi spowodowanymi głównie przez program 500+ i planowaną obniżkę VAT, co mocno przyczyni się do prognozowanego podwyższenia deficytu do 3,2% rocznego PKB w 2017 roku. Kolejnym obciążeniem dla finansów publicznych będzie podwyższenie wolnej kwoty od podatku. Deficyt zwiększy również planowane przez rząd zmniejszenie wieku emerytalnego.

Co do zagrożeń dotyczących pozytywnego scenariusza rozwoju Polski OECD zalicza kwestię Brexitu, spowolnienie większe niż jak dotąd spodziewane dotyczące rynków wschodzących (Chiny), oraz zmniejszenie intensywności eksportu. Z wewnętrznych zagrożeń została wymieniona przede wszystkim kwestia kredytów hipotecznych w zagranicznych walutach i sytuacja fiskalną, co w sumie może doprowadzić do osłabienia warunków do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstw.

Źródło: oecd.org


Michał Łyko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert japońskiej metody inwestowania Ichimoku Kinko Hyo - jednej z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Na rynkach finansowych od ponad 3 lat.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk