• Odbierz prezent
Obligacje rządowe. Optymistyczne sygnały odbicia gospodarki strefy euro! Czy ryzyko wzrostu inflacji i stóp procentowych jest w Europie mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych?
fot. freepik.com

Po potężnym spadku tempa wzrostu w ubiegłym roku, w drugim kwartale pojawiły się napawające optymizmem sygnały odbicia gospodarki strefy euro po recesji z podwójnym dnem i wejścia na drogę ożywienia.

EBC podtrzymał swoje zobowiązanie do wspierania rynku

niezmiennie poluzowaną polityką pieniężną i zwiększenia skali skupu aktywów, ale jednocześnie w czerwcu podniósł swojego prognozy dla wzrostu i inflacji na rok bieżący do odpowiednio 4,6% i 1,9%, w porównaniu z marcowymi prognozami 4% i 1,2%.15 Mocny wzrost prognoz ekonomicznych odzwierciedla solidne odbicie w Europie; EBC również dostrzega skuteczność kampanii szczepień i ponowne otwieranie gospodarek, nazywając ryzyko dla gospodarki „generalnie zrównoważonym” — takiej retoryki i takiego optymizmu nie widzieliśmy od kilku lat.

Wraz z pobudzeniem wzrostu i inflacji, rośnie prawdopodobieństwo,

że władze odpowiedzialne za politykę pieniężną będą eliminować pewne elementy poluzowania; oznaczałoby to opuszczenie rynku przez ważnego nabywcę instrumentów, presję na wzrost rentowności i większą zmienność rynkową.

Niezmiennie uważamy, że ryzyko wzrostu inflacji i stóp procentowych jest w Europie mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych,

choć rosnąca rentowność papierów skarbowych ze Stanów Zjednoczonych może również pociągnąć w górę rentowność instrumentów ze strefy euro, wraz z przepływem kapitału na rynki oferujące większy dochód; byłoby to także źródłem presji na wzrost rentowności na rynkach peryferyjnych. Wprawdzie sądzimy, że stopy procentowe w Europie nadal będą względnie niezmienne przynajmniej w najbliższej przyszłości, ale utrzymujemy defensywne pozycjonowanie, ponieważ spodziewamy się wzrostu rentowności pod wpływem presji inflacyjnej w dłuższej perspektywie; skorygowaliśmy także nasze prognozy dla europejskich obligacji rządowych na umiarkowanie pesymistyczne.

Nadal znajdujemy pokłady wartości na europejskich rynkach instrumentów o stałym dochodzie,

choć mamy jednocześnie świadomość, że upłynie trochę czasu zanim Europa wróci do poziomów dynamiki gospodarczej sprzed pandemii i sądzimy, że wzmożona zmienność będzie źródłem atrakcyjnych możliwości. Preferujemy instrumenty o krótkim czasie trwania i koncentrujemy się w większym stopniu na obligacjach z najważniejszych rynków europejskich.


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk