• Odbierz prezent
Obligacje przedsiębiorstw o wysokim dochodzie z Europy. Jak zachowuje się europejski rynek papierów dłużnych o niższych ratingach?
fot. freepik.com

W minionym kwartale rynek europejskich obligacji o wysokim dochodzie utrzymał trend, w ramach którego papiery wartościowe o niższych ratingach osiągały lepsze wyniki na tle reszty rynków europejskich obligacji o wysokim dochodzie.

Niemniej jednak ostatnia wzmożona aktywność na rynku pierwotnym

przełożyła się na wahania spreadów kredytowych tych instrumentów, a nie ich dalsze zawężenie. Wpływ na kredyty o niższych ratingach miało przeszacowanie narzucone przez rynek pierwotny, natomiast segment instrumentów o ratingu BB, które stanowią ok. 70% całego rynku, zanotował niedawno spadek stóp procentowych, w związku z bardziej długoterminowym profilem.31 Choć całkowite rozmiary rynku europejskich obligacji o wysokim dochodzie rosły na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, tempo wzrostu jeszcze bardziej przyspieszyło. Wskaźniki niewypłacalności wzrosły w trzecim kwartale 2020 r. do najwyższych poziomów od 10 miesięcy (~5%), by później ustabilizować się nieco niżej.

Niekorzystny wpływ na delewarowanie przepływów wolnej gotówki

prawdopodobnie będzie mieć odpływ kapitału obrotowego i wzrost inwestycji kapitałowych. Nasz bazowy scenariusz zakłada spadek średnich wskaźników lewarowania (obecnie: > 6x), jednak nie na taką skalę, by zapobiec wzrostowi wskaźnika niewypłacalności w 2022 r.33 W warunkach tak wysokich wskaźników lewarowania, rynki akcji będą odgrywały decydującą rolę w kontekście prognoz niewypłacalności. Ponieważ napływ środków do funduszy europejskich obligacji o wysokim dochodzie wciąż jest mizerny i spodziewamy się mniejszego udziału rachunków innych niż dedykowane, wahadło przechyla się w stronę inwestorów, jeżeli chodzi o wycenę nowych emisji. Nasze preferencje dla obligacji krótkoterminowych/obligacji wysokokuponowych z prawem do wcześniejszego wykupu przyniosły dobre rezultaty w minionym kwartale i spodziewamy się dobrych wyników tych instrumentów także w kolejnych kwartałach, mając świadomość poziomów spreadów pomiędzy ofertą sprzedaży a ofertą kupna.

W drugiej połowie 2021 r. selekcja instrumentów będzie miała kluczowe znaczenie dla lepszych wyników,

po części w związku z różnym wpływem poprawiających się warunków ekonomicznych. Wzrost rentowności obligacji BB może kusić inwestorów utrzymujących te papiery w portfelach do powiększania swoich pozycji, jednak zamierzamy nadal unikać obligacji o długim czasie trwania/niskim kuponie, w szczególności emitowanych przez przedsiębiorstwa z sektora finansowego. Podtrzymujemy neutralne podejście do tej klasy aktywów, choć dostrzegamy więcej możliwości na horyzoncie, związanych z niedawną/spodziewaną podażą na rynku pierwotnym.


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk