• Odbierz prezent
Obligacje komunalne i ich emisja - perspektywy dla papierów dłużnych
fot. freepik.com

Na rynku zwolnionych z opodatkowania obligacji komunalnych korzystna dynamika podaży i popytu, poprawiające się fundamenty kredytowe i perspektywy większego opodatkowania dochodów osób fizycznych nadal sprzyjają tej klasie aktywów, pomimo wysokich poziomów wyceny na tle danych historycznych. Fundusze zwolnionych z opodatkowania obligacji komunalnych od początku roku notują rekordowy napływ kapitału netto.

Zamożność gospodarstw domowych, jakość kredytowa,

korzystne warunki opodatkowania na poziomie stanowym (wiele obligacji komunalnych jest zwolnionych z opodatkowania stanowego) i federalnym (wyłącznie obligacje zwolnione z opodatkowania) oraz mniejsza zmienność nadal przyciągają inwestorów na rynek obligacji komunalnych. Kapitał wciąż płynie na rynek instrumentów zwolnionych z opodatkowania, chociaż ostatnio popyt nieco spadł, gdy wyceny sięgnęły rekordowo wysokich poziomów. Obligacje te wciąż są wysoko wyceniane w porównaniu z papierami skarbowymi ze Stanów Zjednoczonych: stosunek rentowności obligacji komunalnych do rentowności amerykańskich papierów skarbowych wynosi 62% w segmencie 10-letnim i 67% w segmencie 30-letnim. Zważywszy na spodziewaną solidną stymulację ze strony rządu federalnego, dalsze otwierania gospodarek lokalnych oraz nadspodziewanie dobre dane zawarte w opublikowanych dotychczas raportach o stanie budżetów, spodziewamy się utrzymania dobrej koniunktury w krótkiej i średniej perspektywie. 

W związku ze wsparciem w postaci solidnych

wskaźników technicznych i fundamentalnych, podtrzymujemy optymistyczne prognozy dla zwolnionych z opodatkowania obligacji komunalnych z punktu widzenia inwestorów, którzy mogą skorzystać na rentowności zwolnionej z podatku. Na rynku podlegających opodatkowaniu obligacji komunalnych dostrzegamy te same tematy, co na rynku obligacji zwolnionych z opodatkowania; solidny popyt wchłania rosnącą podaż, a fundamenty kredytowe są coraz lepsze. Na tę zwiększoną podaż, rynek reaguje ogromnym popytem w całym spektrum kredytowym. Pomimo węższych spreadów, które są znacznie poniżej średnich 10-letnich, niezmiennie uważamy, że obligacje komunalne objęte opodatkowaniem wciąż oferują wartość. Nasze optymistyczne prognozy dla rynku opodatkowanych obligacji komunalnych nadal są oparte na przekonaniu, że wraz ze wzrostem rynku, premie związane z ograniczoną płynnością będą się kurczyć, a inwestorzy będą oswajać się z jakością kredytową tych instrumentów.

Objęte opodatkowaniem obligacje komunalne

oferują wartość dla inwestorów liczących na korzyści płynące z wysokiego dochodu i solidnego profilu kredytowego, a jednocześnie chcących zyskać ekspozycję na umiarkowane zawężenie spreadów. Z punktu widzenia taktycznych inwestorów działających na rynku obligacji komunalnych, niezmiennie preferujemy instrumenty o wysokim ratingu, wysokiej jakości i strukturalnej płynności. Choć preferujemy górny przedział krzywej dochodowości obligacji komunalnych o wysokim ratingu, w dolnych odcinkach krzywej instrumentów o wysokim ratingu również można znaleźć wciąż atrakcyjne możliwości związane ze spreadami.


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk