• Odbierz prezent
Obligacje: Dochodowści bundów najwyżej od kilkunastu lat
fot. freepik.com

Przekonanie o determinacji banków centralnych do podwyżek stóp okazuje się jednak kluczowe dla inwestorów i w czwartek kontynuowali przecenę szerokiego spektrum aktywów finansowych od obligacji po akcje. Krzywa UST podniosła się na całej długości. Zmiany na głównych węzłach wyniosły +6, +10 i +9 pb. do odpowiednio 4,61% (2Y), 4,23% (10Y) i 4,22% (30Y).

Warto odnotować jednak, że praktycznie cały ruch został zrobiony w trakcie sesji amerykańskiej. W tle został opublikowany raport NAR o obrocie na wtórnym amerykańskim rynku nieruchomości. Pokazał on kontynuację trendu załamania obrotu, aczkolwiek przy wciąż rosnących cenach nieruchomości. Jednocześnie lepsze od prognoz okazały się cotygodniowe dane o liczbie nowych bezrobotnych, co może kształtować oczekiwania na kolejny mocny raport z rynku pracy USA za październik.

Drogą korelacji i z dymisją brytyjskiej premier w tle europejski dług podążył w tę samą stronę, aczkolwiek przy zauważalnie mniejszej amplitudzie. Włoskie papiery nawet umocniły się o śr. 2 pb. na całej długości krzywej, podobnie irlandzkie. Natomiast w pozostałych krajach strefy euro obserwowaliśmy ostatnie opary wzrostu dochodowości. Krzywa niemiecka podniosła się z nich wszystkich najmocniej. Zmiany na głównych węzłach wyniosły +2, +3 i +4 pb. do odpowiednio 2,10% (2Y), 2,39% (10Y) i 2,37%(30Y). W przypadku tenoru 2Y to najwyższa rentowność od grudnia 2008 roku, a w przypadku 10Y od sierpnia 2011.

Obligacje: Dochodowści bundów najwyżej od kilkunastu lat - 1

Dziś rano obserwujemy dalsze wzrosty rentowności. Niemniej skromny kalendarz w dalszej części dnia może służyć uspokojeniu nastrojów. Ponadto perspektywa odczytów zaplanowanych na przyszyły tydzień z recesyjnym PMI ze strefy euro, niskim wzrostem PKB w USA oraz możliwie nie tak jastrzębim jak się oczekuje nastawieniem EBC nie sprzyja przedłużeniu przeceny długu. W konsekwencji nie wykluczmy lekkiego odreagowania w drugiej części dnia.

 

Krótki koniec krzywej SPW coraz bliżej 9,0%

To już czwarty dzień gwałtownej przeceny krajowych obligacji. Wczoraj krzywa podniosła się ponownie na całej długości, w tym na głównych węzłach o 19, 31 i 29 pb. do odpowiednio 8,98% (2Y), 8,92% (5Y) i 8,63% (10Y). W skali tygodnia to ruch o odpowiednio +90 pb. (2Y), +92 pb. (5Y) i o 89 pb. (10Y). SPW korelowały z także tracącymi obligacjami rynków bazowych, aczkolwiek nie można nie docenić czynników krajowych. Krzywa PLN IRS podniosła się w tym czasie o śr. 12 pb., kolejny dzień windując marże ASW. Na tenorze 10Y (1,01 p.p.) jest ona już na poziomie wyższym niż w trakcie COVID-owej paniki z wiosny 2020 (0,96 p.p.).

Obligacje: Dochodowści bundów najwyżej od kilkunastu lat - 2

Towarzyszyły temu niezłe, jak na rynkowe uwarunkowania, wynikiaukcji sprzedaży MF. Resort ulokował na niej 5,7 mld zł obligacji przy solidnym bid-to-cover 1,35. Odnotować można wysoki był udział popytu na WZ. Wzrósł on do lokalnego maksimum na poziomie 39% kosztem popytu na obligacje PS. Można dodać, że od końca sierpnia trwa już prefinansowanie 2023 roku, wobec którego zakładane potrzeby pożyczkowe brutto przyjęto w projekcie ustawy budżetowej z 6 lipca na poziomie 260,7 mld zł wobec 222,0 mld zł w ustawie budżetowej na obecny rok oraz prognozowanym wykonaniu 233,8 mld zł. Szacujemy, że po dzisiejszej aukcji MF prefinansowało ok. 8,0% potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 rok.

Obligacje: Dochodowści bundów najwyżej od kilkunastu lat - 3

Oczekujemy ponownie słabszego otwarcia na polskim FI w reakcji na zmiany najważniejszych benchmarków. Jednak w drugiej części dnia w scenariuszu uspokojenia nastrojów na bazowych rynkach długu polskie obligacje mogą zacząć korygować ostatnie straty. Uważamy, że jest w tym względzie sporo przestrzeni na całej długości krzywej SPW. Uważamy, że krajowe odczyty makro nie powinny temu przeszkadzać.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk