• Odbierz prezent
O zakupach aktywów przez NBP - komentarz mBanku
fot. Materiał partnera

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 144,1 mld zł w tym 41,8 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.

Narodowy Bank Polski rozpoczął 19 marca 2020 strukturalne operacje otwartego rynku (outright buy), których celem jest utrzymanie płynności na rynku wtórnym obligacji skarbowych i poprawienie struktury płynności w sektorze bankowym w długim okresie.

Ostatnie komunikaty ze strony RPP wskazują, że NBP nie tyle będzie prowadził, co może prowadzić operacje strukturalne, w zależności od warunków rynkowych. Ewentualne dalsze operacje miałyby na celu wspieranie płynności rynku, a nie wzmacnianie poluzowania monetarnego (cytujemy prezesa NBP). Prezes NBP w ostatnim wywiadzie wprost przyznał, że:

Skup aktywów praktycznie samoistnie wygasł, nie ma więc potrzeby kończenia go, bo jego znaczenie jest już i tak niewielkie. Nie oznacza to, że NBP wycofuje się całkowicie i trwale z rynku tych papierów dłużnych - A. Glapiński, wywiad dla PAPbiznes

Dotychczas NBP przeprowadził 29 aukcji, na których łączna wartość odkupionych obligacji wyniosła 141,1 mld zł w tym 41,8 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR. Łączna wartość odkupionych obligacji skarbowych wynosi 82,4 mld zł. NBP posiada większość obligacji FPC0427 (67,6%). Jak również ponad 30–procentowe udziały w PFR0627 (46,4%), DS1029 (47,8%), PFR0925 (34,8%), FPC0630 (31,9%) i DS0725 (32%). W pozostałych obligacjach udział NBP nie przekracza 1/3 wartości emisji.

O zakupach aktywów przez NBP  - 1

Ostatnia aukcja zakończyła się odkupem w wysokości 0,366 mld zł (tabela z popytem, odkupem i cenami tutaj). Podsumowanie wartości zakupów w czasie (w pojedynczym odkupie oraz w formie skumulowanej) znajduje się na poniższych wykresach:

O zakupach aktywów przez NBP  - 2

O zakupach aktywów przez NBP  - 3

NBP odkupił 1 serię obligacji skarbowych (PS1026) i 1 serię papierów BGK (FPC0328). Na poniższych wykresach podsumowujemy, jak rozkładały się zakupy pomiędzy obligacje skarbowe i nie-skarbowe w czasie oraz jak przedstawiały się proporcje zakupów w ujęciu procentowym.

O zakupach aktywów przez NBP  - 4

O zakupach aktywów przez NBP  - 5

Przed przetargiem NBP deklarował maksymalny odkup w wysokości 1 mld zł. Historyczne zestawienie skali przyjętych ofert prezentujemy na wykresie poniżej.

O zakupach aktywów przez NBP  - 6


Ekonomiści mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk